Lög og reglur

Íslenska

Öryggi í siglingum og eftirlit með skipum

Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga).
Lög um vaktstöð siglinga
nr. 41/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um vakstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa
nr 80/2013
Reglugerð um breytingu á reglugerð um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa nr.
565/2009 (Opnast í nýjum vafraglugga).
Reglugerð um breytingu á reglugerð um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa
nr. 948/2010.
Reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi nr.
524/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð nr.
361/2009 (Opnast í nýjum vafraglugga) um breytingu á reglugerð nr. 524/2008 um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningarskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi.
Siglingalög
nr. 34/1985 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um eftirlit með skipum
nr. 47/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum
nr. 659/2000 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um skráningu skipa
nr. 115/1985 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um siglingavernd nr.
50/2004 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð nr. 265/2008 um framkvæmd siglingaverndar.
Reglugerð um vernd skipa og hafnaraðstöðu nr.
474/2007 (Opnast í nýjum vafraglugga) – sjá síðari breytingar.
Reglur um farmvernd nr.
141/2010 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972
nr. 7/1975.
Alþjóðlegar siglingareglur – útg. af Siglingastofnun.

Varnir gegn mengun

Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda
nr. 33/2004 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um vaktstöð siglinga
nr. 41/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis
nr. 13/2001 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um bann við losun hættulegra efna í sjó
nr. 20/1972 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn
nr. 41/1979 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Siglingalög
nr. 34/1985 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa,varðskipa,skemmtibáta og annarra skipa
nr. 30/2007 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa
nr. 76/2001. (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um eftirlit með skipum
nr. 47/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um öryggisstjórnun skipa
nr. 337/2009 (Opnast í nýjum vafraglugga) – sjá einnig síðari breytingar.
Reglugerð um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda nr. 1010/2012.

Löggæsla

Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lögreglulög
nr. 90/1996 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um siglingavernd
nr. 50/2004 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um meðferð sakamála
nr. 88/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn
nr. 41/1979 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Almenn hegningarlög
nr. 19/1940 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Varnarmál

Varnarmálalög nr. 38/2008
Lög um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli nr. 176/2006
Lög um réttarstöðu liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Samstarfs í þágu friðar o.fl. nr. 72/2007. (samningar birtir í frumvarpi).
Lög um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess nr. 110/1951
Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði nr. 44/1939 (Opnast í nýjum vafraglugga)
REGLUGERÐ um endurgreiðslu virðisaukaskatts til Varnarmálastofnunarnr. 754/2009

Almannavarnir

Lög um almannavarnir
nr. 94/1962 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um almannavarnir nr.
82/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um um skipulag og störf stjórnar samhæfingar- og stjórnstöðvar og viðbragðsaðila almannavarna nr.
100/2009 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um starfshætti almannavarna- og öryggismálaráðs nr.
459/2009 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr.
49/1997 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um efni og gerð viðbragðsáætlana
nr. 323/2010 (Opnast í nýjum vafraglugga).

Fiskveiðar

Lög um umgengni um nytjastofna sjávar
nr. 57/1996 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
nr. 79/1997 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands
nr. 22/1998 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um lax og silungsveiði
nr. 61/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um stjórn fiskveiða
nr. 116/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn
nr. 41/1979 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerðir um fiskveiðar og eftirlit birtar á vef ráðuneytis (Opnast í nýjum vafraglugga)
Upplýsingar um skyndilokanir veiðisvæða á vef Hafrannsóknastofnunar. (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af villtum fuglum nr.
456/1994 (Opnast í nýjum vafraglugga) – sjá síðari breytingar.
Reglur um eftirlit á samningssvæði Norðausturatlantshafsfiskveiðiráðsins.-  North East Atlantic Commision‘s Scheme of Control and Enforcement.


Áhafnir skipa

Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa,varðskipa,skemmtibáta og annarra skipa
nr. 30/2007 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð nr.
248/2010 (Opnast í nýjum vafraglugga) um breytingu á reglugerð nr. 175/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga) um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum
Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa
nr. 76/2001. (Opnast í nýjum vafraglugga)
Sjómannalög
nr. 35/1985 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Siglingalög
nr. 34/1985 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um lögskráningu sjómanna nr. 35/2010
Reglugerð um lögskráningu sjómanna nr. 817/2010.
Reglugerð um lögskráningu sjómanna nr.
880/2001 (Opnast í nýjum vafraglugga) – sjá síðari breytingar.
Lög um köfun
nr. 31/1996 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Leit og björgun

Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara
nr. 71/2011 (Opnast í nýjum vafraglugga) (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lögreglulög nr.
nr. 90/1996 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn
nr. 43/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um almannavarnir
nr. 82/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um vaktstöð siglinga
nr. 41/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Siglingalög
nr. 34/1985 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um loftferðir
nr. 60/1998 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um rannsókn flugslysa
nr. 35/2004 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um rannsókn sjóslysa
nr. 68/2000 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Hafnalög
nr. 61/2003 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum
nr. 659/2000 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Landamæravarsla

Lög um útlendinga
nr. 96/2002 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
nr. 16/2000 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um för yfir landamæri
nr. 1212/2007 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um breytingu á reglugerð um för yfir landamæri nr. 1159/2010.
Lög um siglingavernd
nr. 50/2004 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði
nr. 44/1939 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn
nr. 41/1979 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Sjómælingar

Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um vitamál
nr. 132/1999 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði
nr. 44/1939 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Reglugerð um sjómælingar og sjókortagerð Landhelgisgæslu Íslands og menntun sjókortagerðarfólks
nr.1173/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Sprengjueyðing og vopn

Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Vopnalög
nr. 16/1998 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um framkvæmd samnings um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra
nr. 17/2000 (Opnast í nýjum vafraglugga).
Reglugerð um starfsemi sprengjusérfræðinga, hæfisskilyrði og menntun nr.
1171/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga) .
Lög um réttarstöðu liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Samstarfs í þágu friðar o.fl. nr. 72/2007. (samningar birtir í frumvarpi).

Tolleftirlit

Tollalög
nr. 88/2005 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Lög um Landhelgisgæslu Íslands
nr. 52/2006 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Stjórnsýsla og fl.

Stjórnsýslulög
nr. 37/1993 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Upplýsingalög
nr. 50/1996 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Forsetaúrskurður um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti nr. 124/2011
Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 125/2011

Lög um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið nr.
34/1944 (Opnast í nýjum vafraglugga)
Forsetaúrskurður um fánadaga og fánatíma nr.
5/1991 (Opnast í nýjum vafraglugga)
REGLUGERÐ um lit og einkenni farartækja Landhelgisgæslu Íslands nr. 1172/2008 (Opnast í nýjum vafraglugga) .
REGLUGERÐ um einkennisbúninga og merki Landhelgisgæslu Íslands nr. 1169/2008

Sjá einnig reglugerðir sem slóð er á í lögunum og yfirlit Siglingastofnunar yfir lög og reglugerðir og alþjóðasamninga (Opnast í nýjum vafraglugga) sem einnig tengjast starfsemi Landhelgisgæslunnar.

Lög og reglugerðir - EES

EES – vefsetrið (Opnast í nýjum vafraglugga), upplýsingavefur um EES-samninginn og annað Evrópusamstarf

Þetta vefsvæði byggir á Eplica