Við erum til taks

Öryggi - Þjónusta - Fagmennska

Landhelgisgæslan gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu og verkefnin sem hún sinnir eru vægast sagt margbreytileg. Hér má meðal annars finna kennitölu og bankaupplýsingar stofnunarinnar. 

  • Öryggis- löggæsla og eftirlit á hafinu
  • Leit og björgun
  • Sjúkraflutningar
  • Sprengjueyðing
  • Sjómælingar- og sjókortagerð
  • Aðstoð við löggæslu á landi
  • Aðstoð við almannavarnir

Kjörorð Landhelgisgæslunnar „Við erum til taks“ vísar á breiðum grundvelli til starfsemi Landhelgisgæslunnar í nútíð og framtíð. Það á við hvort sem vitnað er til leitar og björgunar, löggæsluverkefna, sjómælinga á öruggum siglingaleiðum eða annarra sérhæfðra verkefna sem starfsmönnum Landhelgisgæslunnar er trúað fyrir. Kjarninn sem að baki því stendur er að vera til taks.

Hlutverk

Verkefni Landhelgisgæslunnar eru tilgreind í 4. gr. laga nr. 52/2006, um Landhelgisgæslu Íslands.

  • Öryggisgæsla á hafinu í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, samninga við önnur ríki og ákvæði laga.
  • Löggæsla á hafinu, þ.m.t. fiskveiðieftirlit og aðstoð við löggæslu á landi í samvinnu við ríkislögreglustjóra og lögreglustjóra.
  • Leitar- og björgunarþjónusta við sjófarendur, skip og önnur farartæki á sjó.
  • Leitar- og björgunarþjónusta við loftför.
  • Leitar- og björgunarþjónusta á landi.
  • Aðkallandi sjúkraflutningar í samvinnu við aðra björgunaraðila.
  • Aðstoð við almannavarnir.
  • Aðstoð, þegar eðlilegar samgöngur bregðast, svo sem vegna hafíss, snjóalaga, ofviðra eða náttúruhamfara.
  • Eftirlit á hafinu samkvæmt lögum um siglingavernd og öðrum sambærilegum lögum.
  • Að tilkynna um, fjarlægja eða gera skaðlaus reköld, tundurdufl, sprengjur eða aðra hluti sem sjófarendum getur stafað hætta af auk sprengjueyðingar á landi.
  • Sjómælingar, sjókortagerð, útgáfa tilkynninga til sjófarenda, sjávarfallataflna og leiðsögubóka auk annarra rita sem tengjast siglingum.
  • Móttaka tilkynninga frá skipum samkvæmt lögum um útlendinga og eftirlit með lögsögumörkum á hafinu.
  • Rekstur fjarskipta- og ratsjárstöðva.
  • Umsjón með öryggissvæðum og eignum NATO á Íslandi.

Ráðherra setur nánari ákvæði um framkvæmd einstakra verkefna í reglugerð.

Í 5. gr. eru talin upp verkefni sem Landhelgisgæslunni er heimilt að gera þjónustusamninga um, þar er m.a. um að ræða:

  • Fiskveiðieftirlit.
  • Fjareftirlit með farartækjum á sjó.
  • Almennt sjúkraflug og aðstoð við læknisþjónustu.
  • Mengunarvarnir og mengunareftirlit á hafinu.
  • Sprengjueyðingu og hreinsun skotæfingasvæða.
  • Eftirlit með skipum á hafinu og aðstoð við framkvæmd vitamála.
  • Rekstur vaktstöðvar siglinga.
  • Móttöku og miðlun tilkynninga frá skipum.
  • Tolleftirlit.
  • Rannsóknir og vísindastörf á hafinu eftir því sem aðstæður leyfa.

Landhelgisgæslu Íslands er heimilt í samráði við ráðherra að taka að sér ólögbundin verkefni með samningum þegar sérstaklega stendur á.

Reikningsupplýsingar

 

Kennitala 710169-5869
IBAN No. IS98 0311 2602 8500 7101 6958 69
SWIFT (BIC): ESJAISRE
Vsk nr. (VAT Reg.No.) 72442
 e-mail  invoice@lhg.is 
Reikn. 0311-26-28500

Arion banki
Borgartúni 19
105 Reykjavík