Lög og reglur

Helstu lög og reglur sem taka til Landhelgisgæslunnar og starfsemi hennar

Hér má fræðast um helstu lög og reglur sem taka til Landhelgisgæslunnar og starfsemi hennar.

Öryggi í siglingum og eftirlit með skipum

Varnir gegn mengun

Löggæsla

Varnarmál

  • Varnarmálalög nr. 38/2008
  • Lög um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli nr. 176/2006
  • Lög um réttarstöðu liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Samstarfs í þágu friðar o.fl. nr. 72/2007  (samningar birtir í frumvarpi).
  • Lög um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess nr. 110/1951
  • Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði nr. 44/1939 (Opnast í nýjum vafraglugga)
  • REGLUGERÐ um endurgreiðslu virðisaukaskatts til Varnarmálastofnunar nr. 754/2009

Almannavarnir

Fiskveiðar

Áhafnir skipa

Leit og björgun

Landamæravarsla

Sjómælingar

Sprengjueyðing og vopn

Tolleftirlit

Stjórnsýsla og fl.

Lög og reglugerðir - EES