Samstarfssamningur undirritaður milli Landhelgisgæslu Íslands og Tollstjóra

15. desember 2009

Georg Kr. Lárusson forstjóri Landhelgisgæslu Íslands og Snorri Olsen tollstjóri undirrituðu í dag samstarfssamning milli Tollstjóra og Landhelgisgæslu Íslands. Tilgangur samningsins er að efla og styrkja samstarf Tollstjóra og Landhelgisgæslu Íslands á ýmsum sviðum.

Samningurinn tekur meðal annars til miðlunar upplýsinga milli stofnananna, samnýtingar á tækjabúnaði, samstarfs á vettvangi og sameiginlegra eftirlitsverkefna, námskeiða og þjálfunar starfsmanna og starfsmannaskipta.

Í tollalögum númer 88/2005 kemur fram að Landhelgisgæslan skuli veita Tollstjóra upplýsingar um komu og brottför skipa í utanlandsferðum svo fljótt sem við verður komið. Þá getur Tollstjóri falið starfsmönnum Landhelgisgæslu að annast tollgæslu.  Í lögum um Landhelgisgæslu Íslands númer 52/2006 kemur fram að Landhelgisgæslu sé heimilt að gera þjónustusamninga meðal annars um tolleftirlit.

Samningurinn tók gildi við undirritun.

LHG_Tollstjori_samn1

Georg Kr. Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunnar og Snorri Olsen tollstjóri
takast í hendur að lokinni undirritun

LHG_Tollstjori_samn2
Standandi; Svanhildur Sverrisdóttir, starfsmannastjóri LHG, Halldór Nellet, framkvæmda-
stjóri aðgerðasviðs LHG, Sigurður Skúli Bergsson, aðstoðartollstjóri, Kári Gunnlaugsson yfirtollvörður tolleftirlitsdeildar, Þráinn Brynjólfsson yfirtollvörður greiningardeildar, Ársæll Ársælsson formaður Tollvarðafélagsins, Sólmundur
Már Jónsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs LHG,
Sitjandi; Dagmar Sigurðardóttir, lögfræðingur LHG, Georg Kr. Lárusson,
forstjóri LHG, Bragi Olsen, tollstjóri og Karen Bragadóttir forstöðumaður tollasviðs.

LHG_Tollstjori_samn3
Dagmar Sigurðardóttir, lögfræðingur LHG, Halldór Nellet, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs LHG, Georg Kr. Lárusson, forstjóri LHG og  Bragi Olsen, tollstjóri
LHG_Tollstjori_samn5

Dagmar Sigurðardóttir, lögfræðingur LHG, Svanhildur Sverrisdóttir, starfsmannastjóri LHG og Karen Bragadóttir forstöðumaður tollasviðs Tollstjórans

LHG_Tollstjori_samn6
Georg Kr. Lárusson, forstjóri LHG, Bragi Olsen, tollstjóri,  Svanhildur Sverrisdóttir, starfsmannastjóri LHG og Sólmundur Már Jónsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs LHG,